Привчання дитини до дисципліни

У баскетболі дисципліна й організованість команди є невід'ємною частиною процесу навчання, оскільки від неї залежить успішність команди.

Тренери школи баскетболу кожній дитині доносять важливість і необхідність дотримання певних правил поведінки та контролюють виконання цих правил.